Copyright © SOC 2012. Alle rechten voorbehouden.
2 Corinthians 2 : 14
HOME.
CONTACT.

2 Korintiërs 2:14 - 17

 

14 En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en  den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. 15 Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan; 16 Dezen  wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? 17 Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.

 

Bodegraven - (laatste updates februari 2012)

 

Scent of Christ*

 

Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. (2 Kor 2:15)

 

Door omstandigheden liggen de activiteiten van Scent of Christ even stil. Zodra er meer nieuws is zullen we dit melden op de website.

 

 

 

 

Download onze flyer                  *vert.: Geur van Christus